Általános szerződési feltételek

Elállás joga és szavatosság

Adatvédelmi szabályok 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a POLC BOLT Kft..
(székhelye: 9024 Győr, Babits Mihály u. 37, telephelye: 9024 Győr, Babits Mihály u.
37, a Győr Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által bejegyzett gazdasági társaság,
cégjegyzékszám: Cg.08-09-015692, adószám: 14142417-2-08, a továbbiakban:
Vállalkozó) és az Ügyfél által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat
igénybe vevő (igénybe vevő az a természetes, illetve jogi személy, vagy jogi
személyiség nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő
szolgáltatást vesz igénybe, a továbbiakban Ügyfél) jogait és kötelezettségeit
tartalmazza. (Vállalkozó és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek)


1. Általános tudnivalók, a Felek közti szerződés létrejötte


1.1. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan, Magyarország területén nyújtott
elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, mely a butorbox.hu oldalon (a
továbbiakban: vállalkozás) keresztül történik. Továbbá, jelen ÁSZF hatálya
kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén,
amely a jelen szerződében meghatározott Felek között jön létre.


1.2. A szerződés a Felek között csak magyar nyelven jöhet létre.


1.3. A vállalkozásban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv”)
szabályozza, azzal hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5. §
(2) és 6. § (2)-ben foglaltak.


1.4. A vállalkozásban feltüntetett termékek megjelenítése vásárlásra történő
felhívásnak minősül. A vállalkozásban történő vásárlás elektronikus úton
leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott
módon.


1.5. A szerződés a rendelés visszaigazoló e-mail Ügyfél általi fogadásával, és
a rendelés Fogyasztó általi nyugtázásával jön létre. A Felek között ily
módon magyar nyelven létrejött szerződés nem minősül írásbeli
szerződésnek. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet (pl.:
rendelések leadása) is szerződésnek minősül, amelyet az Ügyfél a
Vállalkozó ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen,
vagy telefonon). A megrendelés útján létrejött szerződés a Vállalkozó
iktatja, azt a Fogyasztó kérésére utólagosan hozzáférhetővé teszi.
A szerződés megkötése ráutaló magatartás formájában tett
jognyilatkozatnak minősül.


1.6. Ügyfélszolgálat: POLC BOLT Kft.

Ügyfélszolgálati iroda helye: 9024 Győr, Babits Mihály u. 37.
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:
hétköznapokon 8:00-16:00,
Telefonszám: 06 96 428 888
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


2. Regisztráció


2.1. A Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap pontos, hiánytalan
kitöltésével valósul meg a regisztráció.


2.2. A Vállalkozót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott
adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb
problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Vállalkozót
nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát
elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Vállalkozónak
felróható okból hozzáférhetővé válik.


3. Megrendelés


3.1. A vállalkozásban szereplő termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a
konkrét árucikk információs oldaláról lehet részletesen megismerni.


3.2. Ha vásárlás előtt kérdése merülne fel a termékkel kapcsolatban,
ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Ügyfélszolgálatunk
elérhetőségeit az 1.6. pontban találja.


3.3. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett nettó ár,
amelyhez az általános forgalmi adót hozzá kell számolni. Az összeget a
weboldal a rendelés minden szakaszában mutatja. A termékek vételára
nem tartalmazza a kiszállítás költségét.


3.4. A termékek részletes leírás oldalán a kosárba teszem gombra kattintva
lehet a megvásárolandó termékeket a bevásárló kosárba helyezni. A
megrendelendő termékek darabszámát a kosár oldalon van lehetőség
módosítani. Amennyiben valamilyen terméket ki szeretne venni a
kosárból, úgy kattintson a kosár oldalon a termék neve mellett található X
jelre!


3.5. A szállítási cím oldalon kell kiválasztania, hogy hova kéri a termék

kiszállítását. Lehetősége van a regisztráció módosításánál újabb szállítási
címeket felvenni, vagy egy régebben megadott címet módosítani.


3.6. A szállítás menüpontban látható díjak csak Magyarországra történő
kiszállításra vonatkoznak. A kiszállítást futárszolgálat biztosítja. Külföldre
történő szállítási igény esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot
Ügyfélszolgálatunkkal.


3.7. A szállítási cím kiválasztása után a rendelés megerősítése oldalra jut. Itt,
miután áttekintette a rendelése paramétereit és mindent rendben talált, a
rendelés elküldése gombra kattintva tudja leadni a rendelését. Az
esetlegesen tévesen elküldött megrendelés módosítására a kapcsolat
menüpontban megadott elérhetőségeken keresztül van lehetőség. A
rendszer a rendelés megérkezése után egy visszaigazoló e-mailt küld a
regisztrációkor megadott e-mail címre. Amennyiben ez volt az első
rendelése, úgy munkatársaink telefonon is vissza fogják igazolni azt.


3.8. A vállalkozásban megrendelhető termékek árai változásának jogát a
Vállalkozó fenntartja azzal, hogy a módosítás a vállalkozásban való
megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az árváltozás a már megrendelt
és visszaigazolt termékekre nem vonatkozik.


3.9. A megrendelést a POLC BOLT Kft csak regisztrált Ügyféltől és akkor
fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt
maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan tölt ki, úgy
hibaüzenetet kap a Vállalkozótól.) A webáruházat, az Ügyfél által tévesen
és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási
késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség
nem terheli.


3.10. Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános
Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.


3.11. A webáruház az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének)
megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus
úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat
elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg,
akkor a webáruház ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél vásárlási
kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.


4. Szállítási és fizetési feltételek


4.1. A megrendelt terméket az Ügyfél a rendelés feladásakor kiválasztott
szállítási módnak megfelelően személyesen is átveheti a Vállalkozó
telephelyén. (Cím: 9024 Győr, Babits Mihály u. 37.)


4.2. A megrendelt termékeket cégünk igény esetén házhoz szállítja. A szállítás
megfelelő védelmet biztosító csomagolásban történik. Kérjük, a csomag
sértetlenségét a kézbesítő előtt szíveskedjék ellenőrizni! Ha sérülést lát,
vetessen fel jegyzőkönyvet, s ne vegye át a csomagot. Utólagos
reklamációt a csomag fizikai sérüléséről jegyzőkönyv nélkül nem áll
módunkban elfogadni!


Fontos, hogy a házhoz szállítás azt jelenti, hogy a kézbesítő cég vagy
kollégánk a megrendelt árut a megadott címre szállítja, és ott átadja a
megrendelőnek, vagy megbízottjának. A szállítási díjban nincs benne a
termékek emeletre történő feljuttatása és összeszerelése.


A szállítási költség tartalmazza a csomagolási, szállítási és utánvételi díjat
is! Amennyiben eltérést észlel, lehetősége van a csomagot visszaküldeni
központunkba. Kérjük, észrevételéről tájékoztassa ügyfélszolgálatunkat,
hogy a felmerült hibát mielőbb korrigálhassuk!


4.3. A megrendelt termékek a visszaigazoló e-mailben feltüntetett időn belül
kerülnek kiszállításra. Abban az esetben, ha a megrendelt termék nem
szerepel raktáron, úgy az Ügyfelet értesítjük a beszerzés és szállítás
várható időpontjáról. A Vállalkozónak kártérítési kötelezettsége csak akkor
van, ha szándékosságra vagy súlyos gondatlanságra vezethető vissza a
szállítási késedelem. Nem illeti meg kártérítés az Ügyfelet az Ügyfélnél
felmerült okból előállt szállítási késedelem, valamint vis maior esetén. Az
előre egyeztetett időpontban az Ügyfél felelőssége az, hogy a megjelölt
helyen átvételre jogosult személy tartózkodjon


5. Elállás, garanciális feltételek


5.1. A fogyasztót megilleti az elállási jog, azaz a szerződés egyoldalú
megszüntetésének joga. Az elállási határidő alatt a fogyasztónak
lehetősége van a terméket kipróbálni, megvizsgálni, hogy alkalmas-e a
rendeltetésszerű használatra.
Az elállási határidő a termék kézhezvételétől számított 14 munkanap, mely
idő alatt indoklás nélkül elállhat a fogyasztó a szerződéstől. Írásban
történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a
fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. A webáruház a
fogyasztó által a termékre kifizetett összeget 30 napon belül köteles
fogyasztó részére megtéríteni, levonva a szállítási költséget, ha a vevő
igénybe vette a házhozszállítást. A termék visszaszolgáltatásáról, és
annak költségéről fogyasztó köteles gondoskodni a termék eredeti
csomagolásában. A webáruház azonban kérheti a termék nem
rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.


A szavatossági igény érvényesítésére a mindenkor hatályos Ptk. szabályai
irányadóak, mely alapján kétéves elévülési határidő figyelembevétele
lehetséges.


6. Egyéb feltételek


6.1. A Vállalkozó nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való
csatlakozás miatt következett be.


6.2. A Vállalkozó az Ügyfelek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz
kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek
későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Vállalkozó az Ügyfelek adatait
harmadik félnek nem adja ki. A Vállalkozó az Ügyfelek adatainak
kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos
rendelkezései szerint jár el. Az adatvédelmi szabályok elérhetőek a
Weboldal alsó felületén található Adatvédelmi szabályokra kattintva.


6.3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan
módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel
egyidejűleg lép hatályba.

 

Lap tetejére

 

ELÁLLÁS JOGA ÉS SZAVATOSSÁG


A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai


Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az
áruházon keresztül eljuttatja a kereskedőhöz. Megrendelése minden esetben akkor
lép életbe, ha online megrendelését e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazolják.
A "Kapcsolat" menüpontban megtalálja a forgalmazó elérhetőségi adatait. Ezen
elérhetőségeken jelezheti szavatossági igényét, egyéb kifogását, vagy kérhet
információt valamely termékről vagy megrendelésről. A kereskedő és a vásárló
között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek,
így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. Az
elektronikus szerződésben, illetve a megkötés és a későbbi kapcsolattartás során
használt nyelv a magyar.


Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen
felelősséget nem vállalunk!

 

Az elállás joga


Megrendelése során Ön élhet a 213/2008. (VIII. 29.) és a 17/1999. (II. 5.)
kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.
Internetes vásárlások esetén Ön a szerződéstől az áru átvételét követő 14 (tizennégy)
munkanapon belül indoklás nélkül elállhat, ezt az említett határidőn belüli írásos
nyilatkozatának elküldésével jelezheti. A vásárló átvételi dátumát bizonyítja a postai
csomagjegyzék, illetve a futárszolgálat szállítójegyzéke. Elállásnál az Eladó köteles a
Vevő által kifizetett teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru
visszaszolgáltatását követő 30 (harminc) napon belül visszatéríteni.


Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a vevő viseli az elállás esetén, az áru
visszaszolgáltatásával kapcsoltban felmerült összes költséget. A visszaút
postaköltségét!


Kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása
esetén köteles az Eladó a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása
semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról
azonban a Vevőnek kell gondoskodnia. Írásban történő elállás esetén elegendő az
elállási nyilatkozatot 14 munkanapon belül elküldeni, egyúttal gondoskodnia kell a

termék mihamarabbi visszajuttatásáról.


Elállás esetén a POLC BOLT Kft. követelheti a fogyasztótól az áru nem
rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.


Az Internetes vásárlásoknál is érvényesek a szavatossági jogok, ha a termék gyári
hibás, akkor forduljon hozzánk minőségi kifogásukkal.


Portóval visszaküldött csomagokat nem áll módunkban átvenni. Sima postai
csomagként vagy futárszolgálattal kérjük visszaküldeni.


Elállási joggal csak magánszemélyek élhetnek, céges vásárlás esetén az elállási jog
nem gyakorolható.


Az elállás joga nem gyakorolható olyan áru vásárlása esetén sem, amely a fogyasztó
személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett
kérésére állítottak elő, pl. egyedi kivitelezés, stb. esetén.


Az árut eredeti számlájával együtt kérjük visszaküldeni.


Szavatosság


Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban, a 151/2003. (IX. 22.)
korm. rendeletben, a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben és a 72/2005. (IV. 21.)
korm. rendeletben foglaltak az irányadók.


A vevőnek jogában áll reklamálni, ha hibás a termék. Ilyen esetben haladéktalanul
jelezze kifogását ügyfélszolgálatunk felé.


Szavatosság időtartama 6 (hat) hónap. Szavatossági igény érvényesítésére 2 (két)
év áll a vevő rendelkezésére. Szavatossági igény estén a vevő kérheti a termék
javítását, cseréjét, vagy a vételár csökkentését.


A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem
érvényesíthető. A szavatossági igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor
is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben a kereskedő nem jelölte meg a
leértékelés okát.

 

Lap tetejére

 

ADATVÉDELMI SZABÁLYOK


A POLC BOLT Kft., mint a polcbolt-online.hu tulajdonosa és üzemeltetője kijelenti,
hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos
jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel a személyes adatok
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
rendelkezéseire.


Az POLC BOLT.Kft kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja az oldal látogatóinak,
és regisztrált felhasználóinak személyes és bizalmas információit. A tudomására jutó
valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag szolgáltatásai
működtetéséhez, fejlesztéséhez, valamint saját célú kutatás illetve statisztika
készítéséhez használja fel.


A polcbolt-online.hu adatkezelését kizárólag a POLC BOLT Kft végzi, harmadik fél
részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett személy kifejezett
hozzájárulásával.


Amennyiben megkereső hatóság felszólítja a POLC BOLT Kft-t adatszolgáltatásra,
és kiadásra, köteles személyes adatot kiadni, ha annak minden feltétele fennáll.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos
hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:


• 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
• 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról; továbbá az ennek végrehajtásáról rendelkező 146/1993. (X.
26.) Korm. rendelet;
• 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (a továbbiakban Be.);
• 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló
név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről.


Definíciók:
Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható)
természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az
érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során
mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A
személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy
közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján
azonosítani lehet;
különleges adat:


• a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai
véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre,
az érdekképviseleti szervezeti tagságra,
• az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó
adat, valamint a bűnügyi személyes adat.


Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő
kezeléséhez.


Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését
kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
Tilalmi lista: azon érintettek név- és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik nem
járultak hozzá, hogy személyes adataikat e törvényben meghatározott közvetlen
üzletszerzési célok valamelyikére felhasználják, vagy megtiltották azok e célból
történő további kezelését.


Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza,
az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza
és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely
művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése
és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának
megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.


Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára
hozzáférhetővé teszik.


Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk
többé nem lehetséges.


Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra
hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének,
összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen
vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.


Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk
többé nem lehetséges.


Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése.


Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.


Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes
adatok feldolgozását végzi;


Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az
adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.


Harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági
Térségnek.


A jelen közlemény célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén
számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy
jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben
tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).
Személyes adat akkor kezelhető, ha


a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy


b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott
körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből - az
adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat
nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz
az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása
szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a
hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell
tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra
hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.


Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és
kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden
szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat
kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen,
a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben
és ideig.


Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása:


Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor
kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi,
és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.


Adatbiztonság:


Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni
az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény,
valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához
szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a
megsemmisülés ellen.


Adatvédelmi Irányelvek:
Ön az oldalon történő regisztrációval illetve hírlevelünkre történő feliratkozással
hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk:


• az Önnel való kapcsolattartás,
• hírleveleinken keresztül történő rendszeres tájékoztatás,
• közvetlen üzletszerzés,
• piackutatás
• képzések esetén adattovábbítás a kijelölt egyetem részére (kreditpont
érvényesítése céljából)
Kérjük jelezze, mely adatkezelésekhez nem járul hozzá. Amennyiben tiltakozását
nem jelzi, azt úgy tekintjük, adatai az alábbi módon történő kezeléséhez
hozzájárul:
• postai vagy telefonos úton tájékoztató anyag küldése, információ az
Adatkezelőtől
• az Ön név és lakcímadatait közvetlen üzletszerzés, piackutatás,
közvélemény kutatás és tudományos kutatás céljából harmadik félnek
történő átadása
• e-mail címére, mobiltelefonjára elektronikus úton reklámok és egyéb
tájékoztató információk küldése
• az Ön adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással
értékeljük


EGYÉB ADATKEZELÉSEK


• Tájékoztatjuk Önt, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre
bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt.
• A POLC BOLT Kft, mint adatkezelő, a hatóságok részére amennyiben a
hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak
annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
• Más honlapokhoz kapcsolódó linkek
• Az oldalon lehetnek más honlapokhoz kapcsoló linkek.


JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK


Amennyiben az Ön tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban
jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet.
Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését.
Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott
feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy
kapták meg az adatokat. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adjuk meg a
tájékoztatást.


Az Ön személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, ha Ön azt kéri, ha az
adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
A helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban
az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az
adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha


• a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az
adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,
kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
• a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
• a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.


A POLC BOLT Kft, mint Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a
tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15
nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt
és adattovábbítást is – meg fogjuk szünteti, és az adatokat zároljuk, valamint a
tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat,
akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.


Amennyiben Ön a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől
számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.


Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön adatát nem törölhetjük, ha az adatkezelést törvény
rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az
adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát
megállapította.


Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A
bíróság az ügyben soron kívül jár el.


Győr, 2015. január

Bolti kellékek
bolti kellek
EURO ládák

euro ladak

Kategóriák

facebook twitter google youtube flickr blog pinterest

Az oldalainkon feltüntetett árak Bruttó kiskereskedelmi árak!

 

magyarorszag megujul